Stranke

Potrebe strank so vodilo našega poslovanja. Natančnost, odličnost storitev, prožnost, točnost dostave in stroškovna učinkovitost pripomorejo k temu, da zadovoljimo in tudi presežemo pričakovanja strank. Ker s strankami vzpostavljamo dolgoročno poslovno sodelovanje prispevamo k njihovemu poslovnemu uspehu.


Zaposleni

Vozniki podjetja Keprom so naša največja vrednost. Za uspešne izvedbe prevozov nevarnih snovi zaposlujemo le najboljše voznike in pogodbene partnerje, ki so osredotočeni na ohranjanje naše in do porabnika usmerjene kulture. Visoka motivacija zaposlenih je glavna prednost, zato skrbimo za njihovo izobraževanje, motiviranje in nagrajevanje. Ustvarjamo razmere, ki zaposlene spodbujajo k inovativnosti in nenehnemu strokovnemu ter osebnemu razvoju.Odličnost

Odličnost in stalni napredek v našem poslovanju pripomoreta k rasti in uspehu podjetja. Z Odličnostjo dosegamo, da je naša učinkovitost na najvišji ravni, kajti le tako lahko našim strankam zagotovimo najboljše storitve.