Keprom lahko prevaža 20ft, 40ft ali 45ft kontejnerje iz Kopra, Trsta in Reke, v vse evropske države. Razumemo potrebe in želje strank ter poznamo njihov tovor. Zaposleni v podjetju Keprom so kvalificirani in usposobljeni za ravnanje z nevarnim tovorom in seznanjeni z ADR, IMO in IMDG predpisi. Imamo izkušnje z rokovanjem različnih vrst tekočin, kot so olja, maščobe, vina, kemikalije in druge snovi, ki se prevažajo z ISO tank kontejnerji ali v flexi-tankih.