V podjetju Keprom je varnost bistvenega pomena. Naši vozniki se izobražujejo na periodičnih ADR usposabljanjih, saj je naš cilj pridobiti najvišjo stopnjo varnosti. Poskrbimo, da se prevozi izvajajo po ADR procedurah. Zavedamo se, da je najem odličnih voznikov in krepitev stalnih varnostnih ukrepov bistvenega pomena.

Keprom se zavzema za odpravo ugotovljenih nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe in bolezni zaposlenih, škodo za okolje, poškodbe lastnine in opreme ter razlitja ali puščanja nevarnih snovi.