Vse naše cisterne so primerne za prevoz nevarnih tekočih kemikalij (razredov ADR (3, 6, 8, 9)), goriv in nenevarnega blaga. Cisterne so opremljene z API spodnjim polnjenjem, zaščito pred prekomerno naklado in s sistemom za rekuperacijo hlapov. Poleg tega vse cisterne omogočajo gretje tovora s pomočjo zunanjega dovoda pare. V cisternah lahko prevažamo širok spekter izdelkov različnih specifičnih gostot, ki zahtevajo črpalke, kompresorje ali razkladanje s pomočjo gravitacije.

Zahvaljujoč različnim tehničnim specifikacijam avtocistern smo sposobni uspešno izvesti večja naročila, kakor tudi posamezne kamionske naklade.

Vrste cistern
ENO-PREKATNE CISTERNE: Kapaciteta od 32.000 litrov do 37.500 litrov, izolirana, koda L4BH
VEČ-PREKATNE CISTERNE: Kapaciteta od 34.000 litrov do 38.000 litrov, tro-komorna, izolirana, koda L4BH
CISTERNA ZA GORIVA: Kapaciteta od 36.000 litrov do 42.000 litrov, eno-komorna ali tro-komorna, koda LGBF